Ali res drži, da dobrih kadrov ni

Zanimiva je situacija na trgu dela … iskalci pravijo, da ni služb, podjetja pa, da ni pravega kadra, da je težko dobiti »dobre« ljudi.

Glede na izkušnje, ne drži ne prvo, ne drugo.

Službe so, zaposluje se prav tako, res pa je, da je konkurenca med kandidati vse bolj ostra. In v tej bitki praviloma zmagujejo bolj prodorni, bolj ambiciozni, marsikdo bi rekel, da »boljši«. Vprašanje, kaj bomo z »ostalimi« je sicer na mestu, vendar ni tema tega pisanja.

Iz aspekta kadrovske agencije je bolj zanimivo vprašanje, kako to, da večina podjetij ocenjuje, da (pre)težko dobijo kader, ki ga želijo. Da tistih »pravih« enostavno ni. To seveda ne drži, dobri kadri definitivno obstajajo in sploh jih ni malo. Ampak kvalitetni posamezniki so po definiciji tudi uspešni, uspešni pa v veliki meri imajo službo, verjetno tudi (več kot) solidno. To pomeni, da so pasivni iskalci zaposlitve in da bržkone ne spremljajo oglasov na raznih masovnih zaposlitvenih portalih, morda o menjavi službe niti resno ne razmišljajo.

Nadpovprečno dober kader je torej preko zaposlitvenega oglasa zelo težko najti. Naj vas kvantiteta ne zavede, saj kljub množici prijav med njimi po navadi ni ravno teh »top performejrev«, ki jih podjetja želijo. Zakaj? Kot rečeno, ti ljudje po navadi aktivno ne iščejo zaposlitve, ravno tako pa imajo – zaradi skrbi glede zaupnosti – zadržek pred pošiljanjem prijav podjetjem iz iste branže. Najučinkovitejša rešitev za dostop do želenega kadra je torej t.i. direktno iskanje.

V teoriji bi »headhunting« za lastne potrebe podjetja lahko izvajala sama, a realno gledano bi težko neposredno pristopila do potencialnih kandidatov, ker za to nimajo potrebnega know-how-a in pa zaradi potrebe po diskretnosti, vsaj v začetni fazi kadrovanja. To storitev zato po navadi izvede specializirana kadrovska agencija, ki analizira trg dela in poišče primerne potencialne kandidate ter pri njih poskuša vzbuditi interes za pogovor o morebitni zamenjavi zaposlitve. Nato seveda sledi selekcijski proces.

Jasno je tudi, da kadrovska agencija ne more prisiliti kandidatov, da sprejmejo izziv ter ponujeni paket – na strani naročnika je, da ustvari oz. ponudi pogoje, ki bodo dovolj atraktivni. In tu se običajno podjetja začnejo vrteti v krogu: radi bi imeli odličen kader, ampak ga ne bi nagradili in motivirali s konkurenčnim paketom, zato nadpovprečno uspešni ljudje pač ne želijo priti. In potem je najlažje reči, da dobrega kadra pač »ni«.

Torej, ali ste prepričani, da dobrih kadrov ni ali jih zgolj ne znate poiskati in/ali primerno plačati?