• Psihološka procjena

    Uvjerite se da je kandidat pravi fit za vas!

Dio postupka pretraživanja i odabira u Interim Adria obično je i psihološka procjena. 

Psihološka procjena temelji se na rezultatima različitih psiholoških testova i upitnika, kao i na dubinskom psihološkom intervjuu. Odabir testova je pažljivo planiran jer je to jedini način da se utvrde jaka i slaba područja kandidata relevantna za radno mjesto. Koristimo samo pouzdana i valjana psihološka pomagala koja su profesionalno prilagođena i standardizirana za slovensko kulturno i govorno polje. Koristimo testove i upitnike kako bismo istražili opće osobine lika i crte karaktera u radnom okruženju, intelektualne potencijale, motivaciju, interese i kompetencije, jer su ovo područja važna za poslodavca prilikom odlučivanja o zapošljavanju novog zaposlenika. Na temelju takve detaljne procjene vjerojatnije je predvidjeti ponašanje i rad pojedinca u radnom okruženju, što je od presudnog značaja za poslodavca, jer s pravim ljudima na pravom poslu osigurava njegovu konkurentnost na tržištu.

Psihološka procjena nije alat od kojeg mogu imati koristi samo naši partneri u procesu pretraživanja i odabira. To je nešto do čega mnogi kandidati posežu kad promijene karijeru ili odluče što dalje raditi na svom profesionalnom putu. Obično radimo takve usluge u okviru karijernog savjetovanja ili kada možda želite saznati više o sebi i pronaći svoja najjača područja i saznati gdje se možete poboljšati.

INTERIM ADRIA D.O.O.

Slovenija: Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana

Hrvatska: Šenoina 10, 10000 Zagreb

Izaberi jezik

  • Slovenščina
  • English
  • Hrvatski